Category Archives: Home & Gardens

การนอนใต้ผ้าห่มหนาๆมีประโยชน์มากกว่าที่คุณคิด

การตื่นนอนแล้วรู้สึกสดชื่นในทุกๆเช้าไม่ใช่เพียงแค่วันหยุด ถือว่าเป็นความรู้สึกที่ดีมากๆ และการได้ใช้เวลาทั้งตอนตื่นและตอนนอนแบบดีๆ ย่อมดีกว่าเจอประสบการณ์การนอนที่ย่ำแย่ นอกจากนั้น การเข้านอนดึกมากเกินไปก็ไม่ดีเช่นกัน ซึ่งสิ่งที่กล่าวมาเหล่านี้ต่างก็เป็นสิ่งที่ดีมากๆ แต่เราไม่สามารถที่จะทำได้ทุกวัน ถึงแม้ว่าเราจะอยากมากแค่ไหน บางครั้งเช้าของคุณก็เป็นการตามล่าหาคาเฟอีนที่จะช่วยให้คุณตื่นอยู่ตลอดวัน แต่วันนี้เรามีวิธีใหม่ที่จะช่วยให้คุณนอนหลับง่ายและสบายขึ้น

มีการวิจัยออกมาโดยนักวิทยาศาสตร์ว่ายิ่งคุณใช้ผ้าห่มหนาๆเช่นผ้าห่มนวม คุณจะสามารถนอนหลับได้ง่ายขึ้น ซึ่งเหตุผลก็คือ การสัมผัสเบาๆจะกระตุ้นระบบประสาทของคุณและทำให้รู้สึกคุณตื่นเต้น และอาจนอนไม่หลับ แต่การสัมผัสแบบหนักๆแต่เบาบางสามารถทำให้คุณสงบลงได้ ซึ่งมีการพิสูจน์แล้วว่าใช้ได้ผลกับคนหลายคน

สิ่งนี้มีชื่อทางวิทยาศาสตร์ว่า “Deep Pressure Touch Stimulation” หรือ DPTS อาจเรียกเป็นภาษาไทยได้ว่า การจับจุดกระตุ้น ซึ่งจะคล้ายๆกับการนวดประเภทหนึ่ง มีส่วนช่วยให้กล้ามเนื้อและเส้นประสาทสงบลง ซึ่งช่วยให้ร่างกายลดความเครียดและทำให้รู้สึกสบาย เหมือนกับเวลาที่มีคนกอดเราแน่นๆ หรือตบหลังของเราเบาๆ สิ่งเหล่านี้ต่างเป็นสิ่งที่เรามีสัมผัสมาในวัยเด็ก เมื่อพ่อและแม่มาส่งเราที่เตียงและห่มผ้านวมหนาๆให้ เมื่อผ้าห่มนวมทิ้งน้ำหนักลงบนตัวเรา ก็ทำให้เราสงบลง

เซโรโทนินระดับน้อยๆเป็นปัจจัยที่ทำให้เกิดความเศร้า ความหดหู่ ความวิตกกังวล หรือโรคย้ำคิดย้ำทำ ซึ่งอาจก่อตัวขึ้นได้หากคุณนอนไม่หลับ นี่จึงเป็นอีกเหตุผลที่ดีที่คุณควรจะนอนหลับให้สบายภายใต้ผ้าห่มนวมหนาๆ และนอกจากนั้น ผ้าห่มหนาๆยังเหมาะกับเด็กที่มีพฤตกรรมไฮเปอร์หรือเด็กที่มีอาการออทิสติก

ความหนาของผ้าห่มขึ้นอยู่กับความชอบและน้ำหนักที่คุณแบกรับไหวและไม่รู้สึกอึดอัด น้ำหนักที่แนะนำสำหรับผู้ใหญ่ก็คือน้ำหนักประมาณ 5.8 – 14.9 กิโลกรัม อาจดูเหมือนหนักเกินไป แต่ปัจจุบันมีผ้าห่มบางประเภทได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษให้มีช่องใส่เมล็ดพืชหรือก้อนโฟมเล็กๆเพื่อให้มีน้ำหนักมากขึ้นสำหรับเหตุผลนี้โดยเฉพาะ แต่หากคุณรู้สึกอึดอัดคุณควรหยุดใช้ผ้าห่มที่ใช้อยู่และเลือกใช้ผ้าห่มนวมที่มีความหนาและน้ำหนักพอดีกับร่างกาย

A Unique Plan to Buy a Vacant Land and Build Your Dream Home

In Australia, the real estate market has witnessed a considerable upsurge in the past few years. For example, according to the valuer, General, during the last year, the value of properties in New South Wales has registered an increase of about 8.7%. But, shrewd buyers are not alarmed by this increase in the real estate prices. This is because they have now found a way out to build their budget homes. The popular Sydney’s house & land packages have come as an ideal option to beat the rising trend in the real estate market.

Second highest price:

A research survey by a firm named Demographia points out that out of the 400 major cities across the globe, Sydney turns out to be highest, next only to Hong Kong in terms of demand and price of real estate. According to the Organisation for Economic Co-operation and Development, in Australia, the housing prices have increased by about 78% during the period 1980 to 2015.

Services under one roof:

Here comes the need for looking for affordability in the housing sector. But, before that you will have to resolve several issues in buying a vacant land and putting up your dream home. Buying a home is a tedious task and it involves considerable procedures. The next stage of building a home is yet another challenging job because you will have to move between the architect, the builder and the local Council. That makes you think about Sydney’s house & land packages where you will be able to not only buy the piece of land but also construct the house; all services available under one roof.

Planning the home:

It is because of this advantage, the Sydney’s house & land packages have become popular throughout Australia. Under this scheme, you will buy the land and also entrust the job of building the home to the same builder. But, the question comes how you will plan your dream home? For example, the housing plan of New South Wales may vary with the rules prevailing in the other states.

Build display home:

The builders have an answer to this vexed question. The builders will prepare several customized building plans that are strictly in accordance with the norms of the local council. The builders will build display homes Newcastle wide, which are strictly according to the customized plan. For your information, 35 popular builders from Sydney have built more than 120 display homes Sydney wide and also places like Kellyville, and Gledswood Hills. Incidentally, this happens to be the biggest display village of the world.

Feel your home:

You may visit such blocks of land Elara builders construct. You can also take a closer look at your proposed dream home when you visit the site. It is said that more than 82% new home buyers will visit the display village before buying their property. The display home is fully furnished so that you will get a feeling of your new home on a real-time basis.

Visit the display home:

Popular developers like the http://www.edenbraehomes.com.au/house-and-land/ also have built some of their unique display homes in such display villages. The builders will normally arrange for a free transportation so that you may visit the display village and take a look at the display homes before you finally decide to buy the home.


landscapers east melbourne2

Landscaping is a process of giving an artistic touch to your unused lands or yards with the support of artificial and manmade resources. However finding landscapers East Melbourne has today is really a tough task as there are plenty self proclaimed pioneers. The process of judging them requires various parameters. Some effective parameters are discussed below.

Should be innovative:

Landscaping requires the perfect blending of science and nature to give a jaw dropping visual appearance to your extra lands. Therefore a landscape architect should be innovative. Ask him 2-3 possible designs for a same area of land. If he would be able to redesign with fresh ideas every time, definitely go for that architect. Hence they can provide wide range of landscaping service.

http://www.desiredeffect.net.au/ is one popular landscaper that offers a wide range of services in East Melbourne.

landscapers east melbourne

A good environmentalist:

It is not about cutting down big trees and replacing them with costly designed trees or shrubs. A good landscaper knows how to make the best possible design without disturbing the ecological balance. Landscapers must have the environmental awareness and should be able to work without crossing the LOC between balance and imbalance ecological condition.

Can make trash useful:

Creative people always have in-hand solutions. Landscapers of this category know how to make best use of your unused trash material. They can break and modify the unused items of your garden area with artificial intelligence. This saves cost and makes the design even more attractive.

Highly dedicated:

The task requires designing, estimating, revising and repetitive analysis of the ongoing project. Some good landscapers east Melbourne has now are known for their hard work as they put not less than 40 hours in a week which excludes the planning and designing part.

Know how to use technology in their work:

In this world of digitalisation, every complex work can be done in less time and with better accuracy with the aid of software, provided you know how to use them efficiently. Good landscapers put their imagination into computer and keep on redesigning them in software like CAD, QCAD, OPENSCAD etc. This saves time and lets them come up with endless creative designs for your approval.

Design according to future:

Their thoughts run ahead of time and they know what probable changes are going on recently. Unlike some designers, they don’t follow one design for many years – instead they update their idea box with fresh and innovative current designs. They keep a track of popular designs that are trending in the world now and make the design so that it will not lose its classic touch even after 10 years.

Good promise keepers:

Before-the-time delivery and quality delivery always matter. So before going for any landscapers, do not forget to check for their customer reviews online. Even if they are doing quality work, if they will stretch it for too long or vice versa, it will be not beneficial for you.

There are plenty of good landscapers East Melbourne has now – those who have wide experience of tailoring a trash of garbage into a beautiful piece of artwork with latest designs possible. For more details http://www.desiredeffect.net.au/landscaping-east-melbourne/

A Certified Arborist: Know when it’s Time to Call the Expert

Planting many trees at home is equally as important as maintaining those trees healthy. Just like animals and humans, trees require professional care and attention. Arborists also known as arboriculturists know how to care for the trees using the tree bio-mechanics they have studied. These experts are more concerned with tree cultivation, growth and the way the trees react to diseases, decay and pruning. If you have vines, shrubs, trees as well as other perennial woody plants in your garden, it’s important to leave them in the hands of tree care and maintenance experts such as a certified arborist Canberra based. Certain signs would definitely tell you that you need an arborist urgently to attend to your trees.

Irregularly shaped trees

When most people find anything looking unusual about their trees, they sometimes disregard it especially if they are not sure what it is. Trees can assume an irregular shape if they are leaning on something on one side, or if the branches are not growing evenly. Certified arborists are able to diagnose the problem and suggest the most probable solution. Usually, any certified arborist Canberra has today can help the lopsided trees assume the regular shape they should have.

Low branches

It’s not common for the tree branches to get too low especially on paths that are regularly used. Besides hindering you from going under the tree whenever you want, lowly hanging branches can touch nearby electric wires or even your house. While it’s true that the weighty, long limbs can interfere with movements at home, they can also be hazardous especially during storms. In fact, most homeowners would not wish to imagine the property and life loss they would experience when a storm would strike at the low branches. To avoid any hazardous occurrence, you should hire a tree service provider to trim the low branches the tree is unable to support.

Inadequate or no sunshine

It’s true that most homeowners have trees at their homes to provide the needed shade especially during summer. However, this does not mean that sunshine should not penetrate or shine through the branches. You should feel and enjoy some sunlight when resting under the tree in the middle of the day. Without sunlight, some parts of the trees would begin to wither and die. You should find arborist in Canberra to thin the branches if the sunlight is not shining through the branches in the right way.

Broken or dead branches

The branches of your trees may die because of one reason or another. Dead branches on the trees do not give a good impression about your home area. Usually, chances of getting your trees heavily infested by insects or diseased are higher if the branches are broken or dead. What this means is that you may eventually lose the diseased trees if you don’t call in the experts to treat them right away.

Although the trees can grow to any height and width on their own, they cannot assume admirable shape without your intervention. Maintaining them in good health would also require you to contact professional tree service providers such as a certified arborist Canberra has today. When your trees are in a compromised state, injury risks among your family members would definitely increase.

Aesthetic Bathroom Renovation Adds a Trendy Edge to Your Lifestyle

Steven McClatchey, a banker of Barclays, a renowned bank was recently indicted with offensive charges of trading on confidential banking information of high end corporate clients to a plumber for free of charge bathroom renovations. As per media resources, the trade info of CVS Health Corp, Pet Smart Inc. and Duke Energy Corp were illegitimately stripped in the affair. Well, therefore, before indulging in contemporary cutting-edge bathroom renovation you should evaluate the profile of the plumber of the renovation service provider and check on his authenticity. This will definitely help you ensure your safety quotient in advance. However, undoubtedly your primary concern will still remain to acquire exclusive designer bathrooms. For more information on bathroom renovations Melbourne eastern suburbs professionals conduct, read on…

bathroom renovations melbourne eastern suburbs

Curve in an artistic blend to your bathroom

If you want to get rid of old, worn-out look of your bathroom, you need to consult a specialist renovator who conducts bathroom renovations Melbourne eastern suburbs wide. These professionals can provide you with a complete rejuvenating look, and a refreshing voguish style to your bathroom.

A complete transformation can change the entire appeal of your bathroom; starting from the lights to floor, mirrors to cabinets, and sinks to showers. However, an expert advice is always recommended to gain a top notch, highly interactive and balanced design. A professional bathroom renovator Melbourne market has today extends a comprehensive renovation guidance incorporating services like

·        A complete surveillance of renovation scopes and requirements

·        Thorough renovation work, including constructional work, designing, implementation

·        All interior changes and fittings are made as per your budget

·        Highly experienced and qualified professionals delivering custom-design solutions for bathroom renovations Melbourne eastern suburbs wide.

·        Renovation solutions at market competitive rates

Trendy bathroom commodities

You can bring a dynamic look in your bathroom by installing classy, trendy and contemporary bathroom commodities. These commodities are not only custom designed and space saving, but provide elite-level elegance to the entire bathroom. You can include a great range of products from high-class  designer brands to add that cutting-edge look under the guidance of professional bathroom renovators Melbourne market has today. The commodities that can help you achieve a groovy bathroom are

·        Bathroom faucets and stylish showers

·        Designer wash basins and sinks

·        Screens and shower chambers

·        Tailor-made cabinets and vanities

·        Spa units

·        Light fittings

·        Toilets

·        Tiles for walls or flooring

·        Fashionable bathroom accessories

Most of the professionals who conduct bathroom renovations Melbourne eastern suburbs wide offer absolutely free initial consultation. Such a consultation includes analysis of your bathroom space, listing and figuring of your requirements, an evaluation of your budget and renovation scopes. Once this preliminary analysis is done, it becomes easier for you and your renovator to co-ordinate the lined up works. Even you can accordingly buy the required commodities. To get the free consultation, call a nearby or reputed renovator in Melbourne and change your lifestyle with an innovative designer bathroom and elevate your living style.

Translate »